Pisz Pisz – platforma publicystyczna blog

17 grudnia 2009

Ogród i ogrody w sztuce

Filed under: Ogrodnictwo — Tagi: — admin @ 23:41

Motywy literackie to obrazy, czynności, przedmioty lub miejsca, które na przestrzeni historii literatury pojawiały się w twórczości pisarzy różnych epok, odzwierciedlając sposób myślenia charakterystyczny dla danego czasu. Jednym z takich motywów jest ogród. Stał się inspiracją dla twórców ze względu na szczególne miejsce, jakie zajmuje w opisie biblijnym. Tam symbolizuje miejsce wypełnione szczęściem i dostatkiem. Dla średniowiecznego malarza, Hieronima Boscha, to miejsce nadal pełne jest harmonii, jednak ten „Ogród rozkoszy ziemskich” pozbawiony jest człowieka, tam jedynie zwierzęta obcują ze sobą przyjaźnie. W renesansowym „Żywocie człowieka poczciwego” ogród stał się z kolei miejscem, w którym możliwe jest osiągnięcie szczęścia przez istotę ludzką. Co ważne, człowiek potrafi je zdobyć własnym wysiłkiem. Można tu dostrzec wyraźne wpływy odrodzeniowej filozofii humanistycznej. O ile dla pisarzy renesansowych „stawianie człowieka w centrum” oznaczało zwrócenie się ku jego wartości i akcentowanie czegoś, co dziś nazwalibyśmy potrzebą rozwoju, o tyle dla znacznie późniejszych epok – nie wyłączając naszej – „filozofia humanistyczna” stanie się przykrywką dla usprawiedliwiania działań niegodnych człowieka i prowadzących go nie ku większemu dobru, lecz prostą drogą ku egocentryzmowi. Barokowe ogrody, jak cała epoka, charakteryzują się przepychem, bogactwem form, pewną „rozrzutnością”. Każda epoka na swój sposób powracała do tego motywu, tak mocno związanego z ludzką kondycją, z utraconym szczęściem i bezpieczeństwem. W zależności od przyjętego sposobu  postrzegania świata – racjonalistycznego bądź uczuciowego – twórcy jako głosy swoich czasów akcentowali bardziej ludzkie możliwości w powrocie do szczęścia lub tęsknotę za tym pierwszym, utraconym. Która postawa jest nam bliższa dzisiaj?

Powered by WordPress