Pisz Pisz – platforma publicystyczna blog

12 lipca 2010

Nożyce gilotynowe i wykrawarki – technologia zaawansowana

Filed under: Maszyny — Tagi: , — admin @ 13:30

Jako dziecko lubiłam się przyglądać wielkim urządzeniom i pojazdom – miały w sobie coś majestatycznego i budzącego respekt. Rozumiem maluchy wpatrujące się z zachwytem w stare parowozy czy dawne pojazdy gromadzone w muzeach. Może za kilkadziesiąt lat ktoś z takim zachwytem będzie patrzył na przykład na nożyce gilotynowe?

Te ogromne maszyny pracują z zadziwiającą precyzją. Myślę, że niezmiernie ciekawe musiałoby być oglądanie pracy takich nożyc bez osłon zewnętrznych. Obserwowanie, w jaki sposób jej poszczególne elementy przygotowują się do finalnego cięcia.

Z podobną precyzją pracują dziś wykrawarki – tu nie może być mowy o pomyłce czy błędnych danych. Choć niewątpliwie tak zwany czynnik ludzki ma wpływ na końcowy efekt. Niemniej, wszystkie urządzenia działające dzięki sterowaniu komputerowemu pracują z najwyższą precyzją.

13 kwietnia 2010

Nożyce gilotynowe i inne wynalazki

Filed under: Cięcie — Tagi: , — admin @ 12:06

Jako ludzkość chcemy zawładnąć materią, podporządkować ją sobie. Wydaje się, że coraz bardziej rozwija się w nas pragnienie panowania, a także pragnienie niezależności. Niemal w każdej dziedzinie nauki czy techniki poświęcamy wiele czasu na konstruowanie maszyn, urządzeń czy choćby wynajdywanie udogodnień, które potwierdziłyby naszą „władzę” nad światem materialnym.

Złudne to przekonanie i w historii techniki, technologii czy szeroko pojętego przemysłu niejednokrotnie mieliśmy okazję przekonać się o niezmiernie kruchych podstawach naszej pewności siebie. Wciąż jednak powstają nowe maszyny o bardzo szczegółowym zakresie działania – wykrawarki, nożyce, nożyce gilotynowe i wiele innych. Jakkolwiek każde takie urządzenie, dzięki automatyzacji wielu funkcji czyni wiele procesów łatwiejszymi i skraca czas ich wykonania, nie zapominajmy, że jako ludzkość nie jesteśmy władcami materii. Możemy jedynie usprawniać potrzebne procesy na miarę naszych zdolności.

25 lutego 2010

Nożyce gilotynowe i ekspert od cięcia blachy

Filed under: Cięcie — Tagi: — admin @ 14:23

Niemal każda dziedzina wiedzy wymaga wejścia w swoje tajemnicze zaułki od tych, którzy aspirują  do miana jej ekspertów. Wymaga czasu, zaangażowania i umysłu otwartego na nowości. Nie wystarczy bowiem raz przyswoić sobie podstawowe pojęcia czy nawet dużą partię wiedzy, by móc spocząć na laurach i uważać się za nieomylnego. Nieodłączną cechą każdego specjalisty powinna być otwartość na nowe informacje oraz…. pokora. Jeśli zacznie nazywać siebie ekspertem, zanim będzie mógł pochwalić się konkretnymi osiągnięciami, jego deklaracje nie będą wiarygodne. Weźmy dla przykładu dość wąską dziedzinę, jaką jest obróbka blachy. Celowo podaję bardzo specyficzną i techniczną dziedzinę, żeby łatwiej było wydobyć praktyczny element wiedzy. Specjalista powinien nie tylko znać narzędzia służące do takiej obróbki, jak np. prasy krawędziowe czy nożyce gilotynowe, ale powinien również doskonale orientować się w rodzajach zadań poszczególnych maszyn, a także w szczegółach ich pracy, i to takich, o których nie musi pamiętać nawet pracownik obsługujący te maszyny na co dzień i ponoszący odpowiedzialność za zgłoszenie każdej najmniejszej usterki. Nie chodzi bynajmniej o to, żeby eksperta nie można było niczym zaskoczyć, ale o to, by każdą nową informację mógł odnieść do już posiadanej wiedzy.

Powered by WordPress