Pisz Pisz – platforma publicystyczna blog

16 lutego 2010

Wycinarki cnc i zasady bezpieczeństwa

Filed under: Cięcie — Tagi: , — admin @ 16:41

Skomplikowane technologicznie maszyny, ponieważ odznaczają się dużą precyzja i siła działania, wymagają również zachowania szczególnych środków ostrożności. Aby można było je obsługiwać, konieczne jest szkolenie i egzamin z przepisów BHP, a także szczegółowa znajomość instrukcji obsługi. Każdy nieprzeszkolony pracownik stanowi bowiem poważne zagrożenie. Nieumiejętne posługiwanie się takimi maszynami może doprowadzić do nieumyślnie spowodowanego wypadku.

Do takich maszyn należą niewątpliwie wypalarki cnc. Fakt numerycznego sterowania takiego urządzenia bynajmniej nie zwalnia pracownika i przełożonego od zachowania szczególnej ostrożności. Można usłyszeć opinie, jakoby tylko maszyny starej daty wymagały tak szczegółowych szkoleń pracowników, ale nie jest to prawda. Obróbka sterowana komputerowo wymaga równie rygorystycznego podejścia do obowiązujących przepisów. To samo dotyczy maszyn wykonujących cięcie plazmowe. Te precyzyjne urządzenia wymagają od obsługujących je pracowników wiedzy i umiejętności, pozwalających podjąć odpowiednie kroki  w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek, nawet najdrobniejszych usterek. Wymagają one bowiem natychmiastowego powiadomienia przełożonych.

Powered by WordPress