Pisz Pisz – platforma publicystyczna blog

12 maja 2012

Specjalistyczne urządzenia

Filed under: Maszyny — Tagi: , , — admin @ 23:54

Do wykonywania czynności bardzo precyzyjnych konieczne są również precyzyjne narzędzia. Wiele z tych, jakie pojawiło się w ostatnim czasie, cechuje się właśnie precyzją i specjalizacją – choćby nożyce gilotynowe, wykorzystywane w wielu zakładach produkcyjnych. Automatyczna obsługa i precyzja działania to jedne z wielu zalet tego typu urządzeń.

30 sierpnia 2011

Cięcie blachy

Filed under: Maszyny — Tagi: , — admin @ 16:26

Do zadań specjalnych są też przeznaczone specjalne maszyny i urządzenia. Na przykład nożyce gilotynowe służą do cięcia blach. Specjalna konstrukcja pozwala na pokonanie blachy o różnej grubości, z należytym zachowaniem precyzji cięcia. W zależności od rodzajów nożyc gilotynowych możliwe jest cięcie różnych metali o zróżnicowanych wymiarach.

12 sierpnia 2011

Gdy sprzęt pracuje non stop

Filed under: Maszyny — Tagi: , , — admin @ 0:40

Kiedy psuje się sprzęt biurowy, zwłaszcza ten wykorzystywany każdego dnia, praca zastyga. Powoduje to często dezorganizację poszczególnych zadań dla kilku czy kilkunastu osób. (more…)

19 stycznia 2011

Niezawodność procesów

Filed under: Maszyny — Tagi: , , — admin @ 12:16

Kiedy automatyzacja procesów wkracza do każdej niemal dziedziny życia, za bardziej precyzyjne uznaje się te działania, które są sterowane komputerowo. Możliwość wyeliminowania, lub choćby tylko ograniczenia ludzkiego błędu jest w tym przypadku większa. Myślę, że dlatego właśnie w zakładach stosuje się już częściej mechaniczne nożyce gilotynowe, zamiast ręcznych, wykorzystywanych raczej w nielicznych sytuacjach. Precyzja i niezawodność są tu szczególnie ważne.

12 lipca 2010

Nożyce gilotynowe i wykrawarki – technologia zaawansowana

Filed under: Maszyny — Tagi: , — admin @ 13:30

Jako dziecko lubiłam się przyglądać wielkim urządzeniom i pojazdom – miały w sobie coś majestatycznego i budzącego respekt. Rozumiem maluchy wpatrujące się z zachwytem w stare parowozy czy dawne pojazdy gromadzone w muzeach. Może za kilkadziesiąt lat ktoś z takim zachwytem będzie patrzył na przykład na nożyce gilotynowe?

Te ogromne maszyny pracują z zadziwiającą precyzją. Myślę, że niezmiernie ciekawe musiałoby być oglądanie pracy takich nożyc bez osłon zewnętrznych. Obserwowanie, w jaki sposób jej poszczególne elementy przygotowują się do finalnego cięcia.

Z podobną precyzją pracują dziś wykrawarki – tu nie może być mowy o pomyłce czy błędnych danych. Choć niewątpliwie tak zwany czynnik ludzki ma wpływ na końcowy efekt. Niemniej, wszystkie urządzenia działające dzięki sterowaniu komputerowemu pracują z najwyższą precyzją.

Powered by WordPress