Pisz Pisz – platforma publicystyczna blog

25 lutego 2010

Nożyce gilotynowe i ekspert od cięcia blachy

Filed under: Cięcie — Tagi: — admin @ 14:23

Niemal każda dziedzina wiedzy wymaga wejścia w swoje tajemnicze zaułki od tych, którzy aspirują  do miana jej ekspertów. Wymaga czasu, zaangażowania i umysłu otwartego na nowości. Nie wystarczy bowiem raz przyswoić sobie podstawowe pojęcia czy nawet dużą partię wiedzy, by móc spocząć na laurach i uważać się za nieomylnego. Nieodłączną cechą każdego specjalisty powinna być otwartość na nowe informacje oraz…. pokora. Jeśli zacznie nazywać siebie ekspertem, zanim będzie mógł pochwalić się konkretnymi osiągnięciami, jego deklaracje nie będą wiarygodne. Weźmy dla przykładu dość wąską dziedzinę, jaką jest obróbka blachy. Celowo podaję bardzo specyficzną i techniczną dziedzinę, żeby łatwiej było wydobyć praktyczny element wiedzy. Specjalista powinien nie tylko znać narzędzia służące do takiej obróbki, jak np. prasy krawędziowe czy nożyce gilotynowe, ale powinien również doskonale orientować się w rodzajach zadań poszczególnych maszyn, a także w szczegółach ich pracy, i to takich, o których nie musi pamiętać nawet pracownik obsługujący te maszyny na co dzień i ponoszący odpowiedzialność za zgłoszenie każdej najmniejszej usterki. Nie chodzi bynajmniej o to, żeby eksperta nie można było niczym zaskoczyć, ale o to, by każdą nową informację mógł odnieść do już posiadanej wiedzy.

16 lutego 2010

Wycinarki cnc i zasady bezpieczeństwa

Filed under: Cięcie — Tagi: , — admin @ 16:41

Skomplikowane technologicznie maszyny, ponieważ odznaczają się dużą precyzja i siła działania, wymagają również zachowania szczególnych środków ostrożności. Aby można było je obsługiwać, konieczne jest szkolenie i egzamin z przepisów BHP, a także szczegółowa znajomość instrukcji obsługi. Każdy nieprzeszkolony pracownik stanowi bowiem poważne zagrożenie. Nieumiejętne posługiwanie się takimi maszynami może doprowadzić do nieumyślnie spowodowanego wypadku.

Do takich maszyn należą niewątpliwie wypalarki cnc. Fakt numerycznego sterowania takiego urządzenia bynajmniej nie zwalnia pracownika i przełożonego od zachowania szczególnej ostrożności. Można usłyszeć opinie, jakoby tylko maszyny starej daty wymagały tak szczegółowych szkoleń pracowników, ale nie jest to prawda. Obróbka sterowana komputerowo wymaga równie rygorystycznego podejścia do obowiązujących przepisów. To samo dotyczy maszyn wykonujących cięcie plazmowe. Te precyzyjne urządzenia wymagają od obsługujących je pracowników wiedzy i umiejętności, pozwalających podjąć odpowiednie kroki  w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek, nawet najdrobniejszych usterek. Wymagają one bowiem natychmiastowego powiadomienia przełożonych.

Powered by WordPress